مدرسه مجازی ایرانیان

این مدرسه زیر نظر مرکز امور بین الملل و مدارس خارج از کشور و با هدف تحت پوشش قرار دادن دانش آموزانی که به هر دلیل از امکانات مدارس ایرانی بی بهره هستند ایجاد شده و هر دانش آموز واجد شرایطی می تواند از طریق مدرسه مجازی ایرانیان ثبت نام و ادامه تحصیل دهند ثبت نام در این مدرسه بصورت رسمی بوده و بر اساس سامانه سناد انجام خواهد شد جهت اطلاعات بیشتر می توانید با واتساپ 00971507947693 در ارتباط باشید