ثبت نام در سناد

اولیاء دانش آموزانی محترمی که تا کنون بصورت رسمی در سامانه سناد مدارس ثبت نام ننموده اند لطفا هر چه سریعتر نسبت به ثبت نام فرزند خود اقدام نمایند. مدارک ثبت نام  مورد نیاز عبارت است از کپی شناسنامه ، آخرین کارنامه تحصیلی تایید شده (ایرانی یا خارجی)  که می توانید به ادرس ما و یا واتساپ ذکر شده ارسال فرمایید. 

Email :irschool.uae@gmail.com

watsapp:+971507947693