مدرسه مجازی ایرانیان

این مدرسه با هدف تحت پوشش قرار دادن دانش آموزانی که به هر دلیل از امکانات مدارس ایرانی بی بهره هستند ایجاد شده و هر دانش آموز واجد شرایطی می تواند از طریق مدرسه مجازی ایرانیان ثبت نام و ادامه تحصیل دهد این وبسایت در روزهای آینده تکمیل خواهد شد.

ثبت نام در این مدرسه بصورت رسمی بوده و بر اساس سامانه سناد انجام خواهد شد جهت اطلاعات بیشتر می توانید با واتساپ 00971507947693 در ارتباط باشید