مدرسه مجازی ایرانیان

این مدرسه زیر نظر مرکز امور بین الملل و مدارس خارج از کشور و با هدف تحت پوشش قرار دادن دانش آموزانی که به هر دلیل از امکانات مدارس ایرانی بی بهره هستند ایجاد شده و هر دانش آموز واجد شرایطی می تواند از طریق مدرسه مجازی ایرانیان ثبت نام و ادامه تحصیل دهند ثبت نام در این مدرسه بصورت رسمی بوده و بر اساس سامانه سناد انجام خواهد شد جهت اطلاعات بیشتر می توانید با واتساپ 00971507947693 در ارتباط باشید

ادامه ...
مدرسه مجازی ایرانیان

اخبار

مقالات

برای دسترسی به PDF كتب درسی می توانید از سایت رسمی سازمان پژوهش به آدرس زیر استفاده کنید : www.chap.sch.ir

بیشتر